Insändare

Här publiceras insändare som är inskickade till tidningen Vallentuna Nya. Enklaste sättet att skicka in din insändare är via Tipsa oss eller via ett mail till info@vallentunanya.se.

Att skriva insändare är ett utmärkt sätt att uttrycka sina åsikter eller starta en debatt. För att undvika smutskastning eller uttryck som strider mot gällande pressetiska regler har tidningen en del önskemål för att garantera publicering.

Först, det är större chans att bli publicerad om du fattar dig kort. En insändare bör inte vara längre än cirka 1.500 – 2.000 tecken inklusive blanksteg. I de flesta ordbehandlingsprogram finns möjlighet att kolla hur lång texten är. När du skickar in texten, underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet.

Tidningen kan publicera texter under pseudonym men enbart om avsändaren är känd för redaktionen. Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl tillredaktionen.

Vallentuna Nya förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändaren kan även komma att publiceras på tidningens andra plattformar, exempelvis här på nätet. Insändare får inte innehålla förtal, personliga angrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat materia, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam. I Sverige har vi grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet.

Dessutom följer vi i media på frivillig basis Publicitetsreglerna. Det finns sjutton olika etiska riktlinjer kring publicering som bland annat innefattar områden som bild och namnpublicering, men också respekt för den personliga integriteten. Så, om där okej med våra riktlinjer så är det bara att skriva och sedan mejla oss på:

info@vallentunanya.se

Uffe Lindeborg uffe@vallentunanya.se
Daniel Bergholm daniel@vallentunanya.se

Dela artikeln här: